Ana içeriğe geç

Ev Benim

Bizler PURESPACE olarak başlattığımız Ev Benim projesiyle, şimdide yaşanan tutulmanın yaratıcı bir platformda görünürlük kazanmasını ve arşivlenmesini bir bellek yaratması açısından değerli buluyoruz.

Gönüllü olarak içeride kaldığımız bu süreçte, bir mekan olarak evde, kendimizle, bedenimizle ve etkileştiğimiz şeylerle nasıl ilişki kuruyoruz? Sanal ve gerçeğin birbiriyle yer değiştirdiği bu dönemde doğan uzaklık ve yakınlık durumları bize nasıl yansıyor?

Bu projede, gönderilen işleri ilk aşamada bir online izleme platformunda sunuldu. Akabinde bu platformu bir arşive dönüştürüp, şimdide olanın hafızasını tutmayı ve hatırlanabilir olmasını amaçlıyoruz. Güvenli olarak tekrar sokaklara döndüğümüzde ise PURESPACE’in Bomonti’de bulunan PS02’de düzenleyeceğimiz gecede buluşup yeniden bir arada olmayı ve yaşadığımız bu olağanüstü dönemin yankılarının başka işbirliklerine dönüşme potansiyelini kutlayacağız. Nihayetinde, Ev Benim projesini İstanbul şehri başta olmak üzere Ankara, Eskişehir, İzmir gibi lokasyonlarda da belli aralıklarla sergileyerek hem toplumsal farkındalığı hem de projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefliyoruz.

Bu proje kapsamında gönderilmiş olan kısa performans videolarına Ev Benim sayfasından ulaşabilirsiniz.

Co-Solo

PURESPACE olarak başlattığımız Co-Solo projesinde, Mayıs ayı boyunca her Çarşamba ve Cuma günü, sahne ve performans sanatları alanlarından sanatçıları ağırlayacağız.

Co-Solo projesi, içinde bulunduğumuz bu dönemde neredeyse tüm hayatımızı ve ihtiyaçlarımızı sanal ortamlar üzerinden karşıladığımız bir gerçekliğin içinde kendisini şekillendirmesini arzuladığımız bir tasarı. Aynı zamanda bu alanlarda çalışan sanatçıların, kendi varlıklarını hangi koşullarda ve durumlarda sürdüreceğine dair belirsizliklere ya da sorulara birlikte cevap aramaya olanak sağlayan bir platform.

Tüm dünyada birçok sanat disiplininin ileride kendisini nasıl geçerli kılabileceğini tartıştığımız bu günlerde acaba güvenli bir şekilde bomboş duran bir mekan kendisini nasıl geçerli kılmaya devam eder? Ve bizler hayatımız boyunca kendimizi var ettiğimiz bu mekanlarda şimdinin algısıyla neleri yeniden inşa ederiz? Bu gibi sorular üzerinden geliştirdiğimiz bu projede, davet ettiğimiz misafir sanatçılarımızın hem Bomonti’de bulunan mekanımız PS02’den hem de kendi evlerinden, artistik önerilerini online izleme platformları üzerinden 60 dakikalık bir yayın süresince sizlerle paylaşacağız.

Mekanın ve sanatın mekanla ilişkisinin merkeze konduğu, bu ilişkinin bugününün ve geleceğinin ele alındığı bu projede farklı artistik bakışları olan sanatçıların kendi var oluşları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bir çözüme ulaşamasak da belki de doğru soruları sormayı öğreneceğiz ve günün getirdiği yeni gerçekliğe dair bir farkındalık geliştirerek hareket etmeye ve üretmeye devam edeceğiz.

Bir koreografinin imkanları: dijital ortamlar aracılılığıyla iş üretmek

PURESPACE çatısı altında, Mayıs ayında çalışmalarına başlamak üzere bir işbirliği geliştiren Ufuk Şenel ve Ekin Tunçeli, yeni projelerini, şimdi günümüz imkanları üzerinden ele alıyorlar. İçinde bulunduğumuz dönemin, hayatımızlarımıza getirdiği olağanüstü durumlara bu araştırma bağlamından yaklaşarak, şimdiye dek bildikleri üretim parametrelerini, sanal bir ortam üzerinden güncel olanla deneyimlemeyi amaçlıyorlar.

Bir koreografinin imkanları: dijital ortamlar aracılılığıyla iş üretmek ismini verdikleri bu çalışmalarını, her hafta Salı ve Cuma günleri 16.00-18.00 saatleri arasında online bir platform üzerinden yayınlayarak, o ortamda kaydededecekler. Bu projede izleyici işin üretim aşamasına tanık olmanın dışında, gelişen yaratıcı sürece katkı da sağlayabilecek. Proje tamamlandığında ise performans, hem fiziki bir mekanda hem de online bir platform üzerinden izleyiciyle buluşacak.